....Hvad er aerial hoop?..what is aerial hoop?....

aerial hoop

....Aerial hoop, også kaldet Lyra eller Aerial Ring, er en træningsform der først relativt sent har fået sin entré. Den har rødder i cirkus- og akrobatikkens verden og aerial hoop er i familie med både pole dance og aerial silk. Aerial hoop kombinerer derfor både styrkeøvelser, smidighed og ynde. En aerial hoop, er en forstørret hulahop ring i stål, der hængt op i loftet, som hoop artister kan udøve spins, drops, tricks og positioner i. Aerial hoops kommer i forskellige størrelser og varianter, der enten kan have én eller to kroge til ophæng og og hoop’en kan enten være statisk eller sættes på spin, så hoop’en kan snurre rundt. I aerial hoop foregår øvelserne i hurtige bevægelser og der laves ofte længere kombinationer. Man har ofte lange bukser og en top på, når man dyrker aerial hoop, da man skal hænge meget i sine knæhaser og derfor ønsker at beskytte dem lidt.

..Aerial hoop is a form of exercise that only recently got its entrance. It has roots from the circus and the world of acrobatics and aerial hoop is related to both pole dance and aerial silk. Aerial hoop therefore combines both strength exercises, agility and grace. An aerial hoop, or Lyra as some call it, is an enlarged hula hoop ring of steel suspended from the ceiling, in which hoop artists can exercise spins, drops, tricks and positions. In aerial hoop you conduct the exercises in fast motions and you often practice rather long combinations. You often wear long pants and a top when you do aerial hoop, as you have to hang a lot in your knees and therefore want to protect them a little.
Aerial hoops come in various sizes and variants and can either have one or two hooks for hanging and can be either static or put on the spin, so you can twirl around.
The hoop is primarily known from circuses and the first aerial hoop performance that was seen, was in a newspaper from the 19th century.....

....aerial hoop undervisning hos pole republic..aerial hoop lessons at pole republic....

aerial hoop beginner

....Da aerial hoop, stadig er en relativt ny træningsform, er det begrænset hvor mange instruktører, der kan findes i Danmark, men dem vi har i Pole Republic er nogle af de dygtigste til det og de er nogle rigtige luftakrobater.
Aerial hoop kan for nogle virke en smule skræmmende, da hoop’en hænger i loftet og man derfor ikke har kontakt til gulvet, men ofte vender man sig hurtigt til at hænge over gulvet, og det er rigtig godt for ens balance, da kroppen vender sig til at finde balance i bevægelse. Undervisningen i aerial hoop hos Pole Republic foregår på et hold, hvor der er mange forskellige niveauer. Undervisningen tilrettelægges til de enkelt elevers niveau, og der er derfor også rig mulighed for at spørge om hjælp hos hinanden og blive inspireret af hinandens forskelligheder og færdigheder.

..Since the aerial hoop is still a relatively new training form, it is limited how many instructors who can be found in Denmark, but the ones we have in Pole Republic are some of the most skilled.
Aerial hoop may for some seem a bit freightning as the hoop is hanging from the ceiling and you therefore have no contact with the floor, but often you quickly get used to hang with your head down. Hoop is also good for your balance as the body finds balance in the movement. The aerial hoop lessons in Pole Republic consists of people on different levels. The teaching is organized to the level of the individual students, and there is therefore also a great opportunity to ask each other for help and to be inspired by each other's differences and skills.....

DK
EN