POLE REPUBLIC

.... mere end bare træning .. More than just a workout ....

 
 
 

....hvorfor..why....

....For os er pole fitness, aerial hoop og aerial silk mere end bare træning. Det er en sport, et fællesskab og et udtryk. Det er en fitnessform, der fortjener at bliver anerkendt som en legitim sportsgren. Vi ser, at træningsformen kan skabe glæde, øge selvværd og selvtillid og styrke sociale bånd hos alle, uanset alder eller størrelse.
Vi vil udbrede kendskabet til aerial fitness, herunder især pole fitness. Det vil vi fordi, vi mener, at sporten er et perfekt redskab til at styrke idealerne omkring kroppens evner fremfor udseende samt rykke ved normerne for, at råstyrke også er elegant.

.. To us pole fitness, aerial hoop and aerial silk is more than just a workout. It is a sport, a community and an expression. It is a fitness form that deserves to be acknowledged as a legitimate sport. We see that this form of fitness can create joy, increase self-esteem and strengthen social bonds regardless of age or size. Our goal is to spread the knowledge of aerial fitness and especially the knowledge about pole fitness. The reason for this is that we believe that this sport is a perfect tool for strengthening the ideals regarding the body’s capabilities rather than the body’s appearance as well as raising the standards for a brawn body can be an elegant body. ....

....hvordan..how....

....Vi vil gøre det bedste vi kan, for at du har det godt og at du nyder at træne. Vi tilbyder et træningsmiljø med fokus på kvalitet, faglighed, fællesskab og optimale lækre faciliteter samt god service, hvor vores medlemmer kan lære, vokse og komme i form. Vores mission er at opbygge et fællesskab med udgangspunkt i træningsformen på tværs af pole fitness, aerial silk og aerial hoop, hvor vi styrker og hjælper hinanden, til at blive de bedste vi kan. Ved at samarbejde på tværs af branchen, kan vi i fællesskab løfte opgaven og dele budskabet om pole fitness, aerial silk og aerial hoop.

..We want to do the very best we can to make you comfortable and enjoy your workout. We believe that in order for our members to learn, get fit and reach their goals, we must provide a workout environment that focuses on quality, professionalism, a happy community and optimal facilities as well as an exceptional service. Our mission is to build a community across pole fitness, aerial silk and aerial hoop, based on the workout where we strengthen and help each other to become the best version of ourselves. By cooperating across the industry, we can work together in sharing and spreading the message about pole dance as a legitimate fitness form. ....

 

....velkommen til pole republic..welcome to pole republic....

....vi glæder os til at se dig. ..we are looking forward to seeing you....

DK
EN