....Hvad er pole fitness?..what is pole fitness?....

pole fitness advanced level

....Pole fitness (også kaldet sportspoledance eller pole sport) er en træningsform, som inkorporerer hele kroppens styrke. Det er sport, der forgrener sig i mange forskellige stilarter og områder. Pole fitness er en arvart af pole dance. Pole fitness har derfor ikke fokus på den erotiske og sensuelle del, som man ofte kan have i pole dance. Pole fitness kombinerer dans, akrobatik og styrkeøvelser omkring en polestang og igennem sporten oparbejder man både styrke, smidighed og udholdenhed. Pole sport inddrager øvelser såsom klatring, spins, stillesiddende positioner og flips, og ofte bruger man sin hud til at skabe friktion, og dermed sidde eller hænge fast i polestangen. Man kan enten træne pole fitness på en statisk polestang, der ikke kan dreje rundt, eller på en spin pole, der kan snurre rundt. I dag betragtes pole fitness af mange som en anerkendt fitnessform, som kan anvendes som aerob og anaerob træning. Mange tror at man skal have styrke allerede inden man starter til pole fitness, men det er ikke korrekt. Alle kan starte til pole fitness, også hvis man aldrig har trænet før. Det er igennem pole fitness, at man kan opbygge muskler ved at lave styrkeøvelser på polestangen med egen kropsvægt.

..Pole fitness is a form of exercise which incorporates the entire body. It is a sport that branches off into many different styles and areas. Pole fitness (pole sport) originates from pole dance. Pole fitness does not focus on the erotic and sensual part, as pole dance can do. Pole fitness combines dance, acrobatics and strength exercises and through the sport you will build up strength, flexibility and endurance. The sport involves exercises such as climbing, spins, positions and flips and you often use your skin to create friction, thus sitting or hanging in the pole. You can either practice pole fitness on a static pole that cannot rotate, or on a spin pole that can spin around. Today pole fitness is considered as a recognized fitness form that can be used as aerobic and anaerobic training. Many people think that you should have strength even before you start doing pole fitness, but this assumption is not correct. Everyone can start doing pole fitness, even if you have never exercised before. You build up muscles through pole fitness through strength exercises on the pole with your own bodyweight. ....

....pole fitness hos pole republic..Pole fitness lessons at pole republic....

pole fitness

....I Pole Republic fokuserer vi på pole fitness som en sport og vi lægger meget vægt på kvalitet og sikker træning. Vi fokuserer på at styrke vores muskler, vores smidighed og udnytte vores krops naturlige grænser til at udøve sporten. Pole fitness kan give dig mere tro på dig selv og du lærer at arbejde med din krop og finder hurtigt ud af, hvad kroppen er i stand til - de fleste bliver utroligt overraskede over, hvor meget deres krop faktisk kan udrette. ..In Pole Republic we focus on pole fitness as a sport and we focus a great deal on quality. We concentrate on strengthening our muscles, our agility and exploit our body's natural limits to practice the sport. Pole fitness can give you more self-esteem and you learn to work with your body and you quickly find out what it is able to - most are incredibly surprised on how much their body can actually do.....

....Historien om poledance..the origin of poledance....

....Der er delte meninger om hvor pole dance stammer fra, men ifølge International Pole Dance Fitness Association kan man spore forskellige øvelser på en pole lignende stang tilbage til Indien for over 800 år siden, hvor polestangen blevet brugt til styrkeøvelser for brydere. Det blev kaldt Mallakhamb (“Malla” = ‘bryder / ”khamb” = ‘af polestang’). Man kan også spore brugen af en polestang tilbage til 1200-tallet, hvor kinesiske cirkusartister brugte en gummibelagt 3-9 meter lang polestang til at lave cirkustricks og flips. I den vestlige verden, siges det at pole dance fik sit indtog i USA omkring 1920’erne, hvor dans omkring en teltpæl blev brugt som underholdning på markedspladserne. Først flere år efter har det fundet vej til ”the gentlemens clubs” og først endnu senere har det manifesteret sig som en reel fitnessform – og faktisk først i 2017, er det på verdensplan blevet klassificeret som en sport.
I dag bliver polestangen brugt i mange forskellige sammenhænge, bl.a. kan den ofte opleves i det verdensomspændende cirkusshow Cirque du Soleil, hvor både kvindelige og mandlige artister optræder på den. ..There are different opinions about where pole dance originates from, but according to the International Pole Dance Fitness Association you can track different exercises on a pole back to India for more than 800 years ago. Back then a pole was used for strengthening exercises for wrestlers. It was called pole Mallakhamb ( "Malla" = ‘wrestler’ / "khamb" ='of the pole'). It can also be traced back to the 13th century, where Chinese circus artists used a rubberized 3-9-meter long pole to make circus tricks and flips. In the western world, pole should presumably have been introduced by performers dancing around tent poles for performance in marketplaces in the US around the 1920s. Later it has found its way into "the gentlemen's clubs" and have much later been manifested as a real fitness form - and in fact, only now in 2017, it is globally classified as a sport.
Today, the poles are used in many different contexts. It can often be experienced in the worldwide circus show Cirque du Soleil, where both female and male performers perform on it. ....

DK
EN